Folk och Fornt i Nydala socken

Den här sida bygger på Henry Renshults arbete med att ta till vara historiska källor, muntlig tradition och gamla minnen av folk och platser i Nydala socken. Arbetet resulterade i sex böcker Folk och fornt i Nydala, publicerade 1979-1991. Websidan kompletteras fortlöpande med foton, bilder, kartor och uppgifter om torpens läge – ett resultat av den pågående inventeringen av de gamla torpen.
Torp och backstugor
Hus och Gårdar
Handel/Hantverk/Industri/Service/Transport
Skolor         Frikyrkor
Kartor och Skisser
Intressanta dokument
Några händelse och platser i Nydala socken
Nova Vallis        1950     1952     1993     2017
Medeltidsdag    1993    2012      2017
Nydala Klosterkyrka
Rusken,   Fisketävling 50-tal
Pilgrims/Vandringsleder
Det här arbetet drivs av ideella krafter så projektet är beroende av bidrag som går till material för att märka ut torpen, inskanning samt till kostnader för webbsidan.
Hoppas att du haft nytta av materialet och som tack vill ge föreningen ett bidrag. Märkes ”Folk och Fornt”.
Bankgiro: 333-1428 SWISH: 123 098 52 00 Org.nummer: 828001-0474
e-post: novavallis@nydala.com

 

 

 

 

 

NYTT:

Riksantikvarieämbetets logotypEtt bra verktyg för att söka Fornlämningar mm.

 

 

 

 

 

 

    Ringas1963   Ringas fotomontage 20140503Eng flagga