Handel/Hantverk/Industri/Service

 

Ort Handel Kraftverk Kvarn Manufakturverk Smedja Svarveri Sågverk Transport
Bocklarebo        X   X  
Dala  X            
Gisabo  X        X  
Gåeryd             X
Långö  X X  X X X X  X  
Nydala  X X    X  X  
Sandvik X            X  
Skuggebo          X  
Skärvälla          X    
Svensbygd  X        X    
Valkö         X   X  
Östra Hult          X    

Skiss över Gamla byggnadsverk i Långö-fallet