Handel/Hantverk/Industri/Service

 

Ort Handel Kraftverk Kvarn Manufakturverk Smedja Svarveri Sågverk
Transport
Bocklarebo        X   X  Buss
Dala  X            Taxi
på gång
Gisabo  X        X  
Gåeryd             X
Långö  X X  X X X X  X  
Nydala  X X    X  X  
Sandvik X            X  
Skuggebo          X  
Skärvälla          X    
Svensbygd  X        X    
Valkö        X   X  
Östra Hult          X    

Skiss över Gamla byggnadsverk i Långö-fallet