Intressanta dokument

Avsnitt ur Folk och Fornt i Nydala:

Arbete och Lek          Konsten att göra en gärdsgård         Linberedning           Tvätt      Torpare eller bonde          Värkträd
Växters benämning och användning

Arkivmaterial:       Hägnader          Mjölkhushållning                  Nydala Kyrkliga Arbetsförening                     Tröskning               Kafferep i Järnboda

Befolkningsutveckling    Statistik

Ordlista, småländska dialektord
Nydala socken
Norra Solberga Hembygdsförening      

Värt att värna – Nydala socken, Värnamo kommun