Hus och Gårdar i Nydala socken

SAMMANSTÄLLNING ÖVER GÅRDARNAS I NYDALA SOCKEN HEMMANS-TAL OCH KAMERALA NATUR
  1545 1600 1702 1813  
Abrahamstorp     1/4 1/4 skatte, länge under Ohs
Bocklarebo             FOTO   Torp 1/4 1/4 Frälse under Nydala
Bodaryd   Torp 1/4 1/4 Frälse under Nydala
Boestad Torp 1/2 1/2 1/2 frälse under Nydala
Brunnstorp   Torp 1/2 1/2 skatte, länge under Ohs
Byhult, Lilla   Torp 1/4 1/4 Frälse under Nydala
Byhult, (Carlsnäs) 1 1 1 1 Frälse under Nydala
Dala 1 1 1 1 skatte, rusthåll
Flahult   Torp 1/4 1/4 Frälse under Nydala
Fägerhult     1/4 1/4 skatte, under Nydala
Gåeryd Bostadshus          
Gåeryd 1 1 1 1 Frälse under Nydala
Haborarp 1 1 1/2 1/2 skatte, under Nydala
Hult Torp Torp 1/4 1/4 Frälse under Nydala
Hunnavik, Lilla 1 1 1/2 1/2 skatte, länge under Ohs
Hunnavik, Stora 1 1 5/8 5/8 skatta, länge under Ohs
Hättebo 1 1 1 1 krono, Fältskärsbostad
Hökaberg 1 1 1/2 1/2 krono, komministerbostad
Intäkt 1 1 3/4 3/4 skatte
Klinthult 1 1 1 1 skatte, rusthåll
Långö, Allmänt
Långö Bostadshus
Långö, Mellangård 1 1 3/4 3/4 Frälse under Nydala
Långö, Norregård 1 1 3/4 3/4 frälse under Nydala
Långö, Södergård 1 1 1/2 1/2 frälse under Nydala
Långö, utjord   Kvarn kvarn 1/8 Frälse under Nydala
Moboda, Norregård 1 1 1 1 skatte, under Nydala
Moboda, Södergård 1 1 1/2 1/2 och sedan under Ohs
Nydala Kyrkby          
Nydala Säteri 2 2 2 2 säteri
Ringås   Husman*
1/8 1/8 skatta, under Nydala
Rumleborg   Torp 1/4 1/4 Frälse under Nydala
Rössved, Norregård 1 1 1 1 skatte, rusthåll
Rössved, Södergård 1 1 1 1 krono, adjutantbostad
Sandvik 1 1 3/4 3/4 skatte, rusthåll, tidigare under Nydala
Siggaskog 1 1 1 3/4 Frälse, sist under Hubbestad
Skaftnäs 1 1 1 1/2 Skatte, under Nydala
Skuggebo 1 1 1 1 frälse under Nydala
Skärvälla 1 1 1 1/2 frälse under Nydala
Sköldsbo   Utjord 1/4 1/4 frälse under Nydala
Solslätt   Torp 1/4 1/4 frälse under Nydala
Staveryd 1 1 1 1 frälse under Nydala
Steningaryd   Torp 1/4 1/4 frälse under Nydala
Svensbygd 1 1 1 3/4 skatte
Ulfsnäs   Torp 1/4 1/4 frälse under Nydala
Uveryd   Torp 1/4 1/8 skatte
Valkö 1 1 1 1/2 frälse under Nydala
Söderskog         En utjord under Nydala
Källa: Renshult, Henry (1979), Folk & Fornt i Nydala, Del 1, sid.44-46
*Husman, Krigare som hörde till kungens livvakt