Folk och Fornt i Nydala socken

Folk och Fornt i Nydala socken

Den här sida bygger på Henry Renshults arbete med att ta till vara historiska källor, muntlig tradition och gamla minnen av folk och platser i Nydala socken. Arbetet resulterade i sex böcker Folk och fornt i Nydala, publicerade 1979-1991. Websidan kompletteras fortlöpande med foton, bilder, kartor och uppgifter om torpens läge – ett resultat av den pågående inventeringen av de gamla torpen.

Klicka på länkarna nedan för information!
Torp och backstugor
Hus och Gårdar
Handel/Hantverk/Industri/Service
Skolor         Frikyrkor
Kartor och Skisser
Intressanta dokument

NÄSTA TORPVANDRING!

Några händelse och platser i Nydala socken
Denna del är under uppbyggnad!

Nova Vallis        1950     1952     1993     2017
Medeltidsdag    1993    2012      2017
Nydala Klosterkyrka

Rusken,   Fisketävling
Pilgrims/Vandringsleder

 NYTT:
Ny information om torpen under Rumleborg:
Gökadal, Lundsbo, Rosenlund och Stines

 

 

 

 

Det här arbetet drivs av ideella krafter så projektet är beroende av bidrag som går till material för att märka ut torpen, inskanning samt till kostnader för webbsidan.
Hoppas att du haft nytta av materialet och som tack vill ge föreningen ett bidrag. Märkes ”Folk och Fornt”.
Bankgiro: 333-1428 SWISH: 123 098 52 00 Org.nummer: 828001-0474
e-post: novavallis@nydala.com

   

     Ringas1963    1757.png          Ringas fotomontage 20140503       Eng flagga