Folk och Fornt i Nydala socken

    Den här websidan bygger på Henry Renshults arbete med att ta till vara historiska källor, muntlig tradition och gamla minnen av folk och platser i Nydala socken. Arbetet resulterade i sex böcker Folk och fornt i Nydala, publicerade 1979-1991. Websidan kompletteras fortlöpande med foton, bilder, kartor och uppgifter om torpens läge – ett resultat av den pågående inventeringen av de gamla torpen.

     Ringas1963    1757.png          Ringas fotomontage 20140503       Eng flagga
Torp och backstugor
      Hus och Gårdar         Handel/Hantverk/Industri/Service        Skolor     Frikyrkor          Nydala Klosterkyrka                 Nydala Herrgård       Rusken      Kartor och Skisser          Intressanta dokument                 NÄSTA TORPVANDRING

Det här arbetet drivs av ideella krafter så projektet är beroende av bidrag som går till material för att märka ut torpen, inskanning samt till kostnader för webbsidan.
Hoppas att du haft nytta av materialet och som tack vill ge föreningen ett bidrag. Märkes  ”Folk och Fornt”.
Bankgiro: 333-1428          SWISH:  123 098 52 00           Org.nummer:  828001-0474
e-post:    novavallis@nydala.com